Kert, építőipar

Klaro-1000
Biológiai tisztítómű család
 
 
A Klaro-1000 típusú  biológiai szennyvíztisztító, - egy SBR (sequenz batch reactor) technológiájú, automatizált biológiai szennyvíztisztító rendszer.

Alkalamazás: Hotelek, falvak, kempingek, üdülők, külterületi műszaki létesítmények,

Előnyök:

 • Nagyon jó  ár ~ teljesítmény árány
 • Alacsony  üzemltetési költségek /minimális  élőmunka  igény
 • Nagy  rugalmasság a terhelési ingadozások  tekintetében ~120% - 20%
 • Konténeres kivitelben is  szállítható (minimális)   helyi beüzemelési adaptáció
 • Teljesen automatizált  önkalibráló  vezérlés (a  befolyási értékhez igazított üzemmód 
 • Automatikus  naplózás  - akár internetre  v androidos patformokra –távvezérlés 
 • A bázisberendezés opcionálisan széles határok között igazítható a helyi  környezetvédelmi követelményekhez (denitrifikáció, foszfor kicsapatás, - sterilizálás… 
 • Mérgezés és egyéb  havárialeállások  után  élőflóra adagolás nélkül újraindul
 • Kis helyigény, és rugalmaság a  tisztítóterek anyaga, mérete tekintetében (műanyag  - üvegszálas,  beton medencék (akár  meglevő medencék  felhasználásával …) 
 
                                                  Alapvető jellemzők.
klaro-1000 8 kep
Felépítés, működési  elv:
 

A Berendezés  áll egy  gépészeti-egységből és  egy  medence  vagy  tartálysorozatból.

 

A gépészeti-egység  a mendencétől 2-15m -re egy alkalmas  helységben vagy  minikonténerben  helyezkedik el és  alapvetően  egy kompresszor egy légelosztó  szelephíd  és  egy automatizált  vezérlőegség alkotják. (bizonyos  esetekben kiegészítőberendezések mint  vegyszeradagoló intenet  vagy  egyéb  távvezérlő  modul,  vagy  veszeradagoló) 


A tisztítótér:  a  gépészeti  egységből a medencéhez 4 légtömlő  vezet  mely részben a  szellőztetést táplálja,  részbe az átemelő és  ürítőpumpákat üzemeltetik.A gépészeti-egység  a mendencétől 2-15m -re egy alkalmas  helységben vagy  minikonténerben  helyezkedik el és  alapvetően  egy kompresszor egy légelosztó  szelephíd  és  egy automatizált  vezérlőegség alkotják. (bizonyos  esetekben kiegészítőberendezések mint  vegyszeradagoló intenet  vagy  egyéb  távvezérlő  modul,  vagy  veszeradagoló)

 

Az egyik (reaktor)  medencében teléepítve  van  egy szellóztető rendszer, mely  megfelelő  időközönként  mikrobuborékokkal  dúsítja  keveri a  vizet, illetve a medencégk köüzötti foyladékmozgásokat  un. mammuth szivattyúk végzik, melyek ugyancsak  légbuborékok segítségével  mozathják a  vizet. – a szennyvíztérben  semmiféle  elektromos, illetve  mozgó mechanikus szerekezeti elem  nincs.        

 
A tisztítási folyamat - Technológia lépései:
A szennyvizet a végátemelő nyomócsövön juttatja a szennyvíztisztító telepre.
 
A szennyvíz egy 10 mm pálcaközű kézi rácson történő szűrést követően kerül az első tényleges technológia medencébe.
 
Az első technológia medencében a szennyvíz, mintegy 20 órát „pihentetve van”
Innen a kiülepedést követően a felsőbb tisztább zónából gravitációsan átfolyik a víz az anaerob tisztítómedencébe. Itt további ülepedést mellett, az ionos nitrogén vegyületek bakteriális bontása kezdődik meg,- illetve rétegződik az elegy, az ülepíthető lebegőanyagok a medence aljára kerülnek. A tér egyben hideg rothasztóként működik biztosítva ezáltal a kiülepedett iszap sűrítését is.
 
Az anaerob tér optimalizált szintjéről (ahol víz, a mérések alapján a legtisztább) – a vizet egy mamutszivattyú emeli át a levegőztetett reaktortérbe, ahol a levegőztetést az épületben lévő kompresszorok által működtetett mikro-buborékos levegőztető elemek látják el, illetve keverik a vizet – megfelelő ciklusokban. Itt legfőbbképp a szerves anyagok bontása történik, melyet a magas oxigéntartalom hatására kialakult eleveniszap végez, – illetve a kolloid fázis lerakódása is részben itt megy végbe, a pihentetési időszakok alatt.
 
A rendszer figyeli a befolyó, illetve a reaktortérbe átemelt víz mennyiségét és a folyamatokat ennek megfelelően állítja be („eco”- üzemmód).
 
A képződött fölös-iszapot a ciklusok végén a reaktortér aljáról, megfelelő időzítéssel, időszakonként a beépített mamutszivattyú emeli vissza az anaerob zónába, ahol ez folyamatosan lebomlik, koncentrálódik, illetve az anaerob baktériumok bontják le a szerves és nitrátos alkotókat.
 
Egy hosszabb ülepedést követő periódusban a reaktor letisztult felső rétegéből, ugyancsak egy mamutszivattyú emeli tovább, a már megtisztult vizet, mely megtisztulva a befogadóba távozik.
 
Nitrogén vegyületek:
 
A nitrogén-komplexek lebontása is biológia úton zajlik, a következő képen:
 
A különlegesen intenzív levegőztetéssel – az ammóniumot a megfelelő baktériumok nitráttá alakítják.
 
A nitrát lebontásra beállított berendezés, a levegőztetési folyamat elején, rövid levegősokkolással – intenzíven átkeveri a vizet és egyúttal aktiválja a nitrátot lebontó flórát, ami ennek hatására a nitrátot gáznemű nitrogénné bontja.
 
Foszfátok eltávolítása: (P+) - /opcionális
 
A foszfátok biológiai úton jelen tudásunk szerint nem bonthatóak, illetve a spontán biológiai bomlásnál nem mindig garantálhatóak az elvárt határértékek.
 
Így erre a célra a reaktortérbe (ennek jól megközelíthető részén) – egy polimer (polyaluminium-klorid) és egy Piral5 nevű - vegyszer adagoló berendezés telepíthető.
 
A vegyszeradagolást a központi egység által vezérelt speciális adagolószivattyú végzi.
 
A vegyszer adagolása a levegőztetési ciklus elején történik – így a vegyszer elkeveredése és gyors hatása biztosított. Az alkalmazott vegyszer az ionos foszfort, vízben nem oldódó, passzív foszfor-sóvá alakítja, ami leülepszik a reaktortér aljára, - ahonnan a szekunder iszappal, időközönként az anaerob medencébe emelődik át. (Innen később elszállítják.)
 
 

Klaro-1000 b

 

2012- elvárt „itthoni” hatósági értékek

svédországi azonos  méretű

1000LE  konkrét rendszerre

(term.véd.terület)

Klaro -telep – 1 éves mért átlaga

Cod

200 mg/l

 

Bod5

50 mg/l

<3 mg/l

Summ schwimm extrakt (AFS)

75 mg/l

24mg/l

Summ Phosfor

5 mg/l

0,89 mg/l

Summ N – in periode

(von 01May- to 15 Sept.)

35 mg/l

 

Ammonia- ammonium- nitrogene

5 mg/l

 

Lösungsmittel extrakte

5 mg/l

 
 
Klaro-1000 a
 
 
Rendszer-topológia:
 
Minthogy a helyi adottságok,- és követelmények erősen szórhatnak, a szennyvízkezelő létesítmények topológiájának alkalmazkodnia kell ezen feltételekhez.
 
A Klaro 1000 tisztítómű szennyvíztisztító létesítmények főegységeként üzemel, és mint ilyen zárt, önálló egységet képez.
 
Ez az alaprendszer azonos reaktortérfogat,- és főelemek mellett, opcionálisan kiegészíthető:
  1. dentirifikáló vezérlési egységgel,
  2. foszfor kicsapató egységgel, illetve
  3. UV 256nm sterilizáló egységgel.

1-3 opciókat a rendszer központi vezérlőegysége működtetheti

 
A helyi követelmények és elvárások függvényében a rendszer be- illetve kifolyó ága kiegészíthető még:
 • Zsírfogó, illetve automatizált mechanikai szűrőegységgel.
 • Egyesített rendszerek esetén (csapadék+szennyvíz) „záporvíz –átmeneti tárolóval”.
 • Vegyszeres vész-sterilizáló egységgel (vész-sterilizáló tartály, ahol eseti hatósági előírásra a vizet egy automata adagolóval
 • Na Hypoklorital lehet csíramentesíteni).

 

A Klaro 1000 - alkalmazásának  feltételei 
 
A Klaro-1000 50-3000 fő lakosszám-egységek háztartási szennyvizének kezelésére alkalmazható.
Bizonyos eseti feltételek szerint és kisebb műszaki vezérlési módosításokkal – speciális ipari és mezőgazdasági  szennyvizek tisztítására – elő- utókezelésére is alkalmazható.
 
Méretezési alapparaméterként a naponta befolyó szerves anyag mennyisége (kg) –BOI5-ben mérve –illetve a várható befolyó szennyvíz mennyiség –vehető figyelembe.
Egyéb korreláló paraméterek is szerepet kaphatnak a méretezésnél – ahol  a befogadó terület szociológiai (szennyezési) szokásaira figyelemmel kell lenni.
 
A kibocsátási paraméterek megállapításánál tekintettel kell lenni a vonatkozó rendeletekre. (28/2004 KvVM, 209/2011 Korm. Rend.) – Illetve, adott település célzott szociológiai felmérése  adta  paraméterekre. (mennyiségi ingadozások, koncentráció..)
 
Egyéb feltételek – ellenőrzés
Berendezés mindenkori szabályos üzemeltetésért alapvetően az üzemelhetésre kijelölt szervezet felel. Ugyanakkor a környezetvédelmi, vízügyi szabályozók betartását, 

- betartatását a helyileg és országosan illetékes hatóságok, vagy azok meghatalmazottja, iratbetekintéssel, szemre-vételezéssel, mérésekkel bármikor ellenőrizheti. Az üzemeltetőnek az ellenőrzést lehetővé kell tenni, illetve segítően kell közreműködnie.

 

A szabályok súlyos megszegése esetén, az ellenőrző hatóságok a berendezés üzemeltetését megtilthatják, felfüggeszthetik, illetve a közérdeknek megfelelő intézkedéseket foganatosíthatnak.
A berendezés biztonságos üzemelése érdekében, be kell tartani a gyártó (itt nem részletezendő), de az iparágban szokásos üzemeltetési feltételeit, melyek kiterjednek:


• Karbantartási feladatokra
• Energiaellátásra
• Hibaelhárításra
• A rendszert terhelő nyers szennyvíz összetételére –különös tekintettel a nem megengedett szennyezőkre
• Egyéb speciális üzemeltetési szabályokra


A fentiek gördülékenyebb betartatása érdekében célszerű az érintett lakosságot oktatni, informálni ( egyéb PR).

 

A Németországban  szabványos kibocsátási  értékhatárok és a

Klaro-1000 adatai

 

 

Tisztítási osztály

tisztítási kategória  megn.

CSB

 B  SB5 

 NH4N 

N

A
anorg.

P

 ges

Faecal colif.

AFS

   

Mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

Baktériumszám

/ 100 ml

mg/l

C

Szerves anyag

150

40

       

75,00

N

Szerves anyag

90

20

10

     

50,00

+ Nitrifikation

D

Szerves anyag

90

20

10

25

   

50,00

+ Nitrifikation + Denitrifik.

+ P

… opcionális Foszfor  kicsapatással

       

2

   

+ H

… opcionális sterilizációval

         

100,00

 
 

KLARO–1000 akkreditált értékei

     39

  9

   3,8

   15,8

   0,4

10

15